Ranskaksi/ En francais Suomeksi/ En finnois
à -lla -ssa, jsk (kaupungit)
en -lla -ssa, jsk (maat)
dans -ssa, jossakin päällä
dans la rue kadulla
pour varten
pour moi minulle
voici, ici tässä on (materiaalista)
tuolla, tuohon, paikalla, perillä
là-bas tuolla
voilà tässä on, tuolla on
ce-cet, cette, ces tämä, tuo, se
ca tämä tuo
ca, c`est ta chambre tässä, on sinun huoneesi
à droite de oikealla
à gauche de vasemalla
droit, e suora, oikea
gauche vasen
avec jnk kanssa
sur päällä, päälle
sous alla
tout près aivan lähellä
près lähelle
à côté de vieressä, lähellä
loin kaukana
chez luona, luokse
chez moi meille, minun luokseni
derrière takana
devand edessä
en face vastapäätä
avant ennen
après jälkeen
entre [ãtr] välillä, välissä
dedans sisällä (sen)